Xoạc gái có chồng khẩu dâm cực thích Yuko Ono, sạch chỗ đó rồi bảo của nó, nó không cho ai hết, đến sợ con này, phim sex hay tầm mấy phút sau thì ông đực từ trong giường gọi nó vào nhà, hỏi đang làm dở lại chạy đi đâu thế? nó nhăn nhó nói với em là em hại nó rồi, thế là em trêu có cần em vào đỡ hộ nó mấy hiệp không? nó liền giãy nảy lên rồi chạy thẳng vào trong nhà đóng cửa luôn, một lúc sau lại nghe thấy tiếng nó rên oai oái ở trong nhà, nghĩ lại em vừa buồn cười vừa…