phim sex

Thư ký đến nhà xếp nộp báo cáo và cái kết đẹp, Đó là thư ký riêng của lão và cũng là người thường xuyên đáp ứng nhu cầu tình dục của lão. Như một bản hợp đồng dài hạn. Cách thể hiện sự trung thành với ông chủ. Người ta nói lão Tuyên có dục vọng cuồng dâm. Nhưng người ta chỉ dám nói sau lưng,Thư ký đến nhà xếp nộp báo cáo và cái kết đẹp trước mặt lão Tuyên người ta cúi đầu cung kính.