phim sex

Mỗi ngày đều được bú lồn ả đồng nghiệp dâm thật phê Riho Fujimori, tên trại chủ tới làng. Nay có kẻ dám xông thẳng vào trại, xem ra là không biết chữ chết viết như thế nào. Đà chàng phất tay ra hiệu, mấy chục tên đàn em ra đúng nơi đúng chỗ phòng thủ, nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Đà chàng lên cái đài cao nhất, vlxx nhìn ra con đường duy nhất lên trại. Đường đi hiểm trở, có nhiều hố chông, dây gạt ngựa, cây gỗ, lưới dây thừng chờ sẵn, chỉ cần có kẻ xông vào sẽ phải nếm mùi đau khổ. Chờ hồi lâu, chỉ thấy một tên…